14. 3. byli prvňáčci ve škole hodně nervózní. Na hodinu matematiky k nim přišli deváťáci.

Číst dál...

Ve čtvrtek 7. března navštívil naši školu cestovatel Tomáš Kubeš. Žákům z prvního stupně představil exotickou Afriku a pro druhostupňové měl připravený program Evropa.

Číst dál...

Dne 20. 2. 2019 proběhlo v rámci prevence sociálně patologických jevů ve škole divadelní představení "Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším", které nám zprostředkovala Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. a bylo financováno z projektu ČSOB.

Číst dál...

Ve středu 6. března 2019 parkoval od rána před školou vůz záchranné služby. Nikomu se nic nepřihodilo, ve škole probíhal Projektový den "Ochrana zdraví člověka při mimořádných událostech", který nám zajistili profesionální záchranáři z organizace Zdravotníci s. r. o.

Číst dál...

Ve čtvrtek 28. 2. se ve škole konal již podruhé preventivně vzdělávací program Hasík. Tentokrát jej absolvovali žáci 4., 5. a 7. ročníku. Měli možnost besedovat s panem poručíkem Radkem Svobodou, profesionálním hasičem z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nejen na příkladech z praxe se tak dozvěděli, jak se chovat v případě propuknutí požáru, co si sbalit do evakuačního zavazadla, ale i co vše mohou dělat pro to, aby žádný požár ani ohrožení životů či majetku nemuseli hasiči řešit.

Zuzana Bartoňková