Ve čtvrtek 7. března navštívil naši školu cestovatel Tomáš Kubeš. Žákům z prvního stupně představil exotickou Afriku a pro druhostupňové měl připravený program Evropa.

Číst dál...

Ve středu 6. března 2019 parkoval od rána před školou vůz záchranné služby. Nikomu se nic nepřihodilo, ve škole probíhal Projektový den "Ochrana zdraví člověka při mimořádných událostech", který nám zajistili profesionální záchranáři z organizace Zdravotníci s. r. o.

Číst dál...

Ve čtvrtek 28. 2. se ve škole konal již podruhé preventivně vzdělávací program Hasík. Tentokrát jej absolvovali žáci 4., 5. a 7. ročníku. Měli možnost besedovat s panem poručíkem Radkem Svobodou, profesionálním hasičem z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nejen na příkladech z praxe se tak dozvěděli, jak se chovat v případě propuknutí požáru, co si sbalit do evakuačního zavazadla, ale i co vše mohou dělat pro to, aby žádný požár ani ohrožení životů či majetku nemuseli hasiči řešit.

Zuzana Bartoňková

 

Dne 20. 2. 2019 proběhlo v rámci prevence sociálně patologických jevů ve škole divadelní představení "Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším", které nám zprostředkovala Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. a bylo financováno z projektu ČSOB.

Číst dál...

Žáci první a deváté třídy se zapojili do projektu Deváťáci patroni prvňáčků. 21.12.2018 se konalo první setkání dětí z první třídy s dětmi z deváté třídy. Každý deváťák si vzal pod svou ochranu žáka z první třídy. Seznámili se, popovídali si, zahráli si hru, prvňáčci darovali dětem dárek a vytvořili společně plakát. Projekt bude pokračovat do konce školního roku, děti se moc těší na další setkání.

Jana Macháčková