1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání.

14. 3. byli prvňáčci ve škole hodně nervózní. Na hodinu matematiky k nim přišli deváťáci.

Číst dál...

Ve středu 6. března 2019 parkoval od rána před školou vůz záchranné služby. Nikomu se nic nepřihodilo, ve škole probíhal Projektový den "Ochrana zdraví člověka při mimořádných událostech", který nám zajistili profesionální záchranáři z organizace Zdravotníci s. r. o.

Číst dál...

Ve čtvrtek 7. března navštívil naši školu cestovatel Tomáš Kubeš. Žákům z prvního stupně představil exotickou Afriku a pro druhostupňové měl připravený program Evropa.

Číst dál...

Dne 20. 2. 2019 proběhlo v rámci prevence sociálně patologických jevů ve škole divadelní představení "Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším", které nám zprostředkovala Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. a bylo financováno z projektu ČSOB.

Číst dál...