Slavnostní odpoledne k připomenutí 100 let od vzniku samostatného Československa jsme připravili ve spolupráci s Obcí Krhanice na sobotu 27. 10. 2018. Po úvodním slovu starosty obce následovalo zasazení Masarykovy lípy a odhalení památníku v bezprostřední blízkosti školy. Občané, kteří se sešli před školou, poté zhlédli kulturní program, který si pro tuto slavnostní příležitost připravili žáci naší školy se svými pedagogy a děti z mateřské školy. Po programu venku se veřejnosti otevřela školní budova, kde byla připravena výstava, na které bylo možné vidět díla žáků i dobové materiály, včetně možnosti sledovat krátký film o československých legiích. Ve třídách i na chodbě se prezentovaly historické materiály Obce Krhanice, Sboru dobrovolných Hasičů Krhanice i Sokola Krhanice. Celou atmosféru příjemně dotvářelo občerstvení v retro kavárně, kde si návštěvníci mohli odpočinout, pochutnat na prvorepublikových dobrotách i příjemně popovídat.

Věra Ráblová

 

Ve středu 26. 9. proběhl ve třídách 2. stupně program Staleté kořeny. Naši školu s ním seznámila paní Mgr. Kamila Havlíčková.
Cílem programu bylo při příležitosti stoletého výročí založení naší republiky ukázat žákům na identitu českého národa skrze připomenutí našich kulturních a duchovních kořenů z minulosti. Na symbolu stromu - lípy – jsme si ukázali propojení dnešní generace s minulými generacemi a význam napojení se na naše kořeny, hodnoty, ze kterých naše státnost vyrůstá. V programu byly připomenuty čtyři základní hodnoty, na kterých je naše národní společenství
založeno: pravda, víru, svoboda a důstojnost. Tyto hodnoty propagovalo pět významných osobností naší minulosti: Konstantin a Metoděj, Jan Hus, J. A. Komenský a T. G. Masaryk.

 

Více o akci ZDE.

Ve dnech 15. - 31. řijna proběhne sběr starého papíru. Staré noviny, časopisy a kartony (vše zvážené, svázané a označené jménem a třídou) noste před kůlnu na školním pozemku. Proběhne soutěž nejlepších sběračů!

Vladimíra Čaplická

Ve středu 26. září se zúčastnilo družstvo deseti šikovných sportovců naší školy (Alice Pešanová, Alex Jandera z 1. ročníku, Mařenka Kubíčková a Kubík Višvarda z 2. ročníku, Maruška Šprinclová a Honza Dvořák ze 3. ročníku, Anička Kubíčková a Tadeáš Jaroš ze 4. ročníku, Lucka Fischerová a Vašek Černý z 5. ročníku) závodů atletické všestrannosti ve Vlašimi. Všichni naši malí atleti podali vynikající výkony a umístili se na krásném 12. místě z celkového počtu 21 družstev. Moc jim děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. Fotky z této sportovní akce si můžete prohlédnout zde.

Lucie Kolorosová

Jídelna naší školy vyhlašuje soutěž "O nejlepší recept na školní oběd". Soutěž bude probíhat od října 2018 do března 2019.

Číst dál...