Dne 20. 2. 2019 proběhlo v rámci prevence sociálně patologických jevů ve škole divadelní představení "Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším", které nám zprostředkovala Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. a bylo financováno z projektu ČSOB.

Číst dál...

Ve čtvrtek 28. 2. se ve škole konal již podruhé preventivně vzdělávací program Hasík. Tentokrát jej absolvovali žáci 4., 5. a 7. ročníku. Měli možnost besedovat s panem poručíkem Radkem Svobodou, profesionálním hasičem z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nejen na příkladech z praxe se tak dozvěděli, jak se chovat v případě propuknutí požáru, co si sbalit do evakuačního zavazadla, ale i co vše mohou dělat pro to, aby žádný požár ani ohrožení životů či majetku nemuseli hasiči řešit.

Zuzana Bartoňková

 

Děti z první, čtvrté a páté třídy se zúčastnily v rámci tělesné výchovy bruslení na zimním stadionu v Benešově. Učily se bruslit s učitelkami, s paní trenérkou Hanikýřovou a veliký dík patří i rodičům, kteří hodně pomáhali. Bruslení bylo moc fajn, dětem se výuka líbila. 

Jana Macháčková

Žáci první a deváté třídy se zapojili do projektu Deváťáci patroni prvňáčků. 21.12.2018 se konalo první setkání dětí z první třídy s dětmi z deváté třídy. Každý deváťák si vzal pod svou ochranu žáka z první třídy. Seznámili se, popovídali si, zahráli si hru, prvňáčci darovali dětem dárek a vytvořili společně plakát. Projekt bude pokračovat do konce školního roku, děti se moc těší na další setkání.

Jana Macháčková