Zápis se bude konat ve dnech 14. - 16. 6. 2017 od 6.30 do 7.55 a od 11.30 do 17.00 hodin v prostorách školní družiny.

Vladimíra Čaplická, vedoucí školní družiny

Pokud se chcete zúčastnit sběru papíru, můžete nosit svázané noviny, časopisy i kartony před kůlnu na školním pozemku od 2. do 31. května. Pokud balíky označíte jménem a třídou, budete autmaticky zařazeni do soutěže o nejlepšího sběrače.

 

V pátek 28. dubna proběhl v 1. třídě slet čarodějnic. Místo prvňáčků totiž do školy dorazili čarodějové a čarodějnice. Během dopoledne měli pestrý program. Létali na koštěti, vařili zázračný lektvar, kouzlili, učili se zaklínadlo a také si opékali buřty. Za prokázání svých kouzelných schopností jim byl nakonec slavnostně předán čarodějnický diplom. Na fotky se můžete podívat zde.

Lucie Kolorosová

Ve čtvrtek 4. května se žáci páté, šesté a sedmé třídy vypravili do pražského divadla Gong na představení Jules Verne v 70 minutách. Během hry se seznámili s životem tohoto jedinečného spisovatele, připomněli si i historické události, které ovlivňovaly jeho život, a měli možnost blíže poznat i některá z jeho mnoha děl. Všichni žáci se chovali velmi hezky, mnozí byli i společensky oděni a celá akce tak proběhla v příjemném duchu.

Zuzana Bartoňková

Za zákonné zástupce nezletilých žáků školy byli zvoleni do školské rady:

  1. Lenka Bogdanová
  2. Jarmila Jiřičková
  3. Tomáš Ptáček