Dne 16. 1. 2018 se náš žák Petr Nahodil z deváté třídy zúčastnil okresního kola Dějepisné olympiády se zaměřením na 1. republiku. Soutěž proběhla v budově Gymnázia Benešov a zúčastnilo se jí 37 žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií benešovského okresu. Petr obsadil pěkné 14. místo. Gratulujeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy. (Výsledková listina je k nahlédnutí na stránkách gymnázia.)

Martina Šmídová 

Družstvo našich šachistů obsadilo v Krajském přeboru v šachu, který se konal dne 7. 12. 2017 v Neratovicích, 9. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Dne 13. 11. 2017 proběhl v Benešově „Regionální přebor v šachu“. Naši školu reprezentovalo družstvo v Kategorii ZŠ - starší žáci ve složení: Otto Fischer (9. ročník), Tomáš Bláha (7. ročník), Jan Svoboda (5. ročník), Petr Nahodil (9. ročník) a Matyáš Štětka (8. ročník).Ve své kategorii chlapci obsadili 1. místo a zajistili si tak opětovný postup do krajského kola. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

 

Děkujeme také rodičům, paní Markétě Fischerové a paní Markétě Svobodové za pomoc při organizaci a zajištění doprovodu na přebor.

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma "S batůžkem nebo s kufrem...Domov je doma". Naši školu reprezentovalo 8 prací žáků IV. třídy. V kategorii ZŠ 4. - 6. třída se na krásném 3. místě umístil Vojtěch Novák. Blahopřejeme k dosaženému úspěchu!