I letos se naši žáci zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, která je připravena pro 8. a 9. ročník (kategorie Kadet) a pro středoškoláky (kategorie Junior).

Letos v den soutěže byla přítomna pouze osmá třída, kde se bodové hodnocení v první desítce příliš nelišilo. Žáci vybírali odpovědi na otázky z přírodovědných předmětů (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie a matematika). Pořadí na prvních třech místech ve školním kole: Michael Behr, Adéla Grolmusová a Matěj Maxa. Gratulujeme a děkujeme všem za účast v soutěži.

Jana Papoušková