2. 3. 2018 proběhl na naší škole další ročník recitační soutěže. Letos se místa předsedkyně poroty ujala paní Mgr. Tereza Kadlecová.

Výkony účinkujících dále hodnotili pan starosta Mgr. Aleš Papoušek a další zástupce obce pan Miroslav Sommer. Zájem dětí o účast v soutěži byl velký. O první tři místa se bojovalo ve 4 kategoriích. Obecenstvo, tvořené našimi žáky, a porota vyslechla přes 30 recitačních vystoupení. Mezi naše nejlepší patřili Ela Riedlová, Richard Höher, Jakub Košťálek a Aneta Kočí. Kromě diplomů byly všem vítězům odměnou nejen věcné dárky, ale zejména upřímné hlasité ovace jejich spolužáků.

Věra Ráblová

Fotografie zde.