V únoru proběhlo na naší škole každoroční školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci mohli poměřit své dovednosti v poslechu, popisu obrázku, hovoru na předem připravené téma a v konverzaci. Hodnotila se slovní zásoba, gramatika, výslovnost i pohotovost.

Soutěž je tradičně rozdělena do dvou kategorií. Do kategorie 6. až 7. tříd se přihlásilo 6 žáků, postoupila Elizabeth Cihelková. V kategorii 8. až 9. tříd soutěžilo celkem 5 žáků a vítězem se stal Petr Nahodi. Všem účastníkům školního kola děkujeme za jejich úsilí a odvahu ověřit si své znalosti. Všechny výkony byly na velmi dobré úrovni! Dne 13. 2. pak proběhlo okresní kolo Soutěže v jazyce anglickém v Benešově. V kategorii I A obsadila Elizabeth Cihelková 13. místo z celkově 15 soutěžících. V kategorii II A se umístil Petr Nahodil na krásném 4. místě, a to také z celkového počtu 15 soutěžících. Z úspěchů našich žáků máme upřímnou radost a oběma soutěžícím gratulujeme!

Zuzana Bartoňková a Monika Musialová