Dne 16. 1. 2018 se náš žák Petr Nahodil z deváté třídy zúčastnil okresního kola Dějepisné olympiády se zaměřením na 1. republiku. Soutěž proběhla v budově Gymnázia Benešov a zúčastnilo se jí 37 žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií benešovského okresu. Petr obsadil pěkné 14. místo. Gratulujeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy. (Výsledková listina je k nahlédnutí na stránkách gymnázia.)

Martina Šmídová