Jak je již zvykem, zapojila se naše škola i letos do soutěže Matematický klokan.

Žáci 2. - 9. ročníku řešili logické úlohy, v jednotlivých kategoriích s těmito výsledky:

Kategorie CVRČEK (2. + 3. ročník):

1. - Metoděj Zvánovec, 2. - Jan Višvarda, 3. - Adéla Rousová a Václav Černý

Kategorie KLOKÁNEK (4. + 5. ročník):

1. - František Koloros, 2. Markéta Kmošková, 3. - Tobiádš Riedl

Kategorie BENJAMIN(6. + 7. ročník):

1. - Monika Fischerová, 2. - Aleš Bydžovský, 3. - Tomáš Bláha

Kategorie KADET (8. + 9. ročník):

1. - Otto Fischer, 2. - Jan Klimeš, 3. - Petr Nahodil.

Gratulujeme!