Ve středu 1.3.2017 se na naší škole uskutečnil další ročník recitační soutěže. Již podruhé se místa předsedkyně poroty ujala emeritní pěvkyně Národního divadla Marie Veselá.

Dalšími členy poroty se stali pan místostarosta Jaroslav Mixa a paní knihovnice Jindřiška Dubová. Zájem dětí o účast v soutěži byl opravdu veliký. O první tři místa se bojovalo ve 4 kategoriích. Obecenstvo, tvořené našimi žáky, a porota vyslechly na 40 recitačních vystoupení. Mezi naše nejlepší patřily Ester Dřízgová (přípravná třída, I. kategorie), Anežka Štětková (3. ročník, II. kategorie), Apolena Křečková (4. ročník, III. kategorie) a Johana Jordanová (9. ročník, IV. kategorie). Kromě diplomů byly všem vítězům odměnou nejen věcné dárky, ale zejména upřímné hlasité ovace jejich spolužáků.

Olga Rabiňáková

Fotografie z akce zde