Školní vzdělávací program Základní školy Krhanice

Dne 1. 9.2012 byl vydán nový Školní vzdělávací program Základní školy Krhanice pod názvem Škola pro budoucnost. Celé znění ŠVP ZŠ Krhanice je k dispozici v kanceláři ředitele školy, na tomto místě uvádíme učební plány pro I. stupeň a pro II. stupeň.

Učební plán pro I. stupeň

Učební plán pro II. stupeň

 

 

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Krhanice

ŠVP ŠD ZŠ Krhanice

 

 

Školní vzdělávací program přípravné třídy Základní školy Krhanice

ŠVP PT ZŠ Krhanice