Školní rok 2019/2020

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová

Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Bc. Věra Ráblová

 

Konzultace jsou možné po předchozí dohodě kdykoliv. Kontakty zde

Minimální preventivní program (pdf)

 Školní preventivní strategie (pdf)

Užitečné odkazy (pdf)

 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2019 - 2027

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt