Mgr. Martina Šmídovávýchovná poradkyně (kariérové poradenství – přijímací řízení na SŠ, plány pedagogické podpory, individuální výchovné plány)

Mgr. Bc. Věra Ráblová –  školní preventistka sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování)

Blanka Schaffnerová – Merunková – speciálně pedagogická činnost (reedukace, nápravy specifických poruch učení, přípravná třída)