Školní družina při Základní škole Krhanice

Základní údaje o školní družině

Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Vychovatelka: Vladimíra Mrzkošová
2 oddělení, maximální kapacita 60 žáků
Telefon: 731 657 872
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Umístění tříd
v suterénu (vstup ze šaten)
v přízemí (učebna číslo 22)

Provoz
Ranní: 6:30 – 7:35
Odpolední: 11:30 – 17:00
Obě oddělení se spojují po 15. nebo 16.hodině

Školné

Školné 100 Kč za měsíc pro aktuální školní rok  je splatné ve dvou termínech:

září – prosinec 400 Kč (lze uhradit ve dvou splátkách: září – říjen 200 Kč, listopad – prosinec 200 Kč)
leden – červen 600 Kč - uhradit do 31.1. (lze uhradit ve dvou splátkách: leden – březen 300 Kč - uhradit do 31.1., duben – červen 300 Kč - uhradit do 30.4.)
Úhradu školného lze provést buď  převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři zástupkyně.
Č.ú.: 325 922 329/0800
Variabilní symbol: 2000
Specifický symbol: upřesněn v žákovské knížce žáka
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – školné ŠD

 

 

 

Základní pravidla školní družiny

Zápis dětí do ŠD je na základě zápisního lístku vyplněného zákonným zástupcem.
Uvolňování: v jiný čas, než je uvedeno na zápisním lístku, lze pouze na základě písemné omluvenky podepsané zákonným zástupcem dítěte.
Na telefonické omluvy není brán zřetel.
Vyzvedávání žáků jinými osobami než zákonnými zástupci je možné pouze po předložení plné moci, vyplněné zákonným zástupcem žáka.

Vnitřní řád ŠD

Hygienická opatření ŠD od 1.9.2020

 

Do ŠD potřebuji:

  • oblečení na pobyt venku - dle uvážení rodičů 
  • plastový hrneček, sirup
  • ručník (vše označené jmenovkou)
  • 15 čtvrtek, lepidlo, 1černý fix, barevné papíry
  • jedno balení papírových kapesníků
  • papírové ubrousky
  • 70 Kč na družinový fond (drobné odměny, Mikulášská besídka,....)