Dne 22. 4. 2014 proběhl v rámci Dne Země na celém 1. stupni projekt Třídění odpadů. Na začátku aktivity mělo hodně žáků představu, že třídění na papír, plasty a směsný odpad je dostatečné. Během programu si děti (vzhledem ke zvoleným typům odpadků) mohly uvědomit, jak ve skutečnosti složité je odpad správně a přesně vytřídit.

Zejména třídění kovů (plechovek, víček, alobalu...) bylo pro děti překvapující. Odpadky rozmístěné volně ve třídě nejprve zkusili roztřídit sami, poté jsme vše společně zkontrolovali a opravili a vysvětlili si chybné třídění. Děti pak na základě těchto zkušeností vytvořily plakát, který informuje o tom, co přesně do které popelnice či sběrného dvora patří. Pak jsme společně vytříděný odpad odnesli do nádob na tříděný odpad. S odpadem, který patří do sběrného dvora, zajede v květnu 3. a 5. třída do sběrného dvora do Benešova. Do programu se zapojila i školní družina. Tam děti nejvíce zaujaly hry „virtuální třídění" na PC nebo hra „co by se stalo, kdyby...". Společnými silami pak recyklovaly ruličky od toaletního papíru a vyrobily z nich obří housenku. Většina dětí se shodla, že chce zkusit být ve třídění pečlivější, protože to je pro Zemi důležité. Pokud chcete, přidejte se k nám. Zkuste s námi být pečlivější a tím i ohleduplnější k našemu životnímu prostředí.

Zapsala Michaela Běhůnková - člen realizačního týmu projektu Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ Krhanice CZ.1.07/1.1.32/02.0099