Říjen 2019
 
 

Kdy Akce Pro koho Poznámka
2.10. Atletické závody družstvo žáků 1. stupně v Benešově
17.10. Drogy a drogová závislost (Policie ČR) 8. + 9. ročník přednáška ve škole
18.10. Právní povědomí 8. + 9. ročník 3.+ 4. hodinu ve škole
21.10. Vzpoura úrazům 1. - 4. ročník

ve škole (podle rozpisu)

22.10. Národní muzeum 4. ročník

exkurze - Praha

22.10. Vzpoura úrazům 5., 6. ročník ve škole (podle rozpisu) 
29. - 30.10.  Podzimní prázdniny žáci školy