Projekt Podpora moderního vzdělávání žáků ZŠ Krhanice

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010008


je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející
ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

PDF verze ke stažení ZDE.