Organizace školního roku 2016-2017

Prázdniny

podzimní: 26. 10. 2016 a 27. 10. 2016
vánoční: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní: 3. 2. 2017
jarní: 6. 3. 2017 – 12. 3. 2017
velikonoční: 13. 4. 2017 a 14. 4. 2017
hlavní: 1. 7. 2017 – 1. 9. 2017 (nástup do školy 4. 9. 2017)

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2017
za 2. pololetí: 30. 6. 2017

Třídní schůzky

14. 9. 2016
23. 11. 2016
26. 4. 2017

Pedagogické rady

konec 1. čtvrtletí: 23. 11. 2016
konec 1. pololetí: 25. 1. 2017 
konec 3. čtvrtletí: 26. 4. 2017  
konec 2. pololetí: 26. 6. 2017 (pondělí)

Kurzy

Plavecký výcvikový kurz pro 2. a 3. ročník: jaro 2017  

Zápis do 1. třídy

5. dubna 2017 

Pravidelné akce

Vánoční trhy - ve spolupráci s UR

Vánoční akademie – prosinec 2016

Recitační soutěž – březen 2017

Čistá řeka Sázava – duben 2017

Den Země - duben 2017

Mezinárodní den dětí – červen 2017