Formuláře

Vážení rodiče. Formuláře jsou k dispozici ve formátu DOC a PDF. Doporučujeme před návštěvou školy stáhnout a vytisknout požadovaný formulář, urychlíte tím vyřízení své záležitosti.

 

      Zápisní lístek do první třídy (.pdf, .doc)
  Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (.pdf, .doc)
  Žádot o přestupu žáka z jiné školy (.pdf, .doc)
  Žádost o zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání (.pdf, .doc)
  Žádost o odklad povinné školní docházky (.pdf, .doc)
  Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky (.pdf, .doc)
  Žádost o vystavení stejnopisu - opisu vysvědčení (.pdf, .doc)
  Žádost o uvolnění z vyučování (.pdf, .doc)
  Žádost o uvolnění z výuky TV (.pdf, .doc)
  Žádost o zařazení do přípravné třídy (.pdf, .doc)
  Přihláška ke stravování (.pdf)
  Souhlas s uvolněním (.pdf)
  Oznámení o ukončení docházky (.pdf, .doc)
  Žádost o povolení pokračování ve školní docházce (.pdf, .doc)
   
  Školní družina
  Zápisní listek do družiny i příloha mají dvě strany:
  Zápisní lístek 1
  Zápisní lístek 2
  souhlas + plná moc