V úterý 6. listopadu navštívil naši školu poručík magistr Radek Svoboda z Hasičské záchranné stanice v Benešově. Přivezl s sebou i svého kamaráda Hasíka – plyšového draka hasiče. Oba dětem vysvětlili, jak se mají chovat za mimořádných životních situací, na jaká telefonní čísla se mohou obrátit s prosbou o pomoc, co udělat, aby se předešlo vzniku požáru a co si počít, když už požár vznikl. Zkrátka a dobře, žáci dostali cenné informace do praktického života. Děti si mohly prohlédnout hasičskou výstroj i unoformu a některé si ji i vyzkoušely. Tentokrát se s panem poručíkem a jeho kamarádem seznámili žáci třetí, šesté, osmé a deváté třídy. Po novém roce se na oba mohou těšit druháci, čtvrťáci, páťáci a sedmáci.

Zuzana Bartoňková