Exkurze do Včelího světa a Vodního domu v Hulicích

V pátek 1.11. se vydali žáci 5. a 8. třídy na exkurzi.

Žáci navštívili postupně dvě vzdělávací akce, nejprve Vodní dům, kde se dozvěděli, jakým způsobem pracuje čistička odpadních vod, jak se voda dostává do domácnosti. Měli se zamyslet také nad tím, jakou průměrnou spotřebu vody má jeden člověk. A v neposlední řadě se dozvěděli, jak je možné s vodou šetřit.

V další části exkurze navštívili Včelí svět. Zde byl program rozdělen na dvě části – nejprve odpovídali žáci na otázky (co vše je schopna vyprodukovat včela, jak funguje včelí úl, k čemu všemu včelí produkty slouží). V druhé části se žáci vydali k plnění praktických úkolů. Vyzkoušeli si například, jak se staví včelí plástev, jak se med stáčí, čím se otevírají včelí plástve při získávání medu. Na závěr si ještě každý vyrobil vlastní svíčku.

         Celá akce se moc povedla, dozvěděli jsem se mnoho zajímavých věcí. Akce byla o to příjemnější, že jsme získali dotace na autobus od Posázaví, o.p.s.

Zuzana Bartoňková