Řízkování citrusů v šesté třídě

V hodině přírodopisu představila svým spolužákům Lucka Fischerová, že se u nich v rodině vášeň pro citrusy dědí. V tomto případě z otce na dceru. Spolu s tatínkem, Ondřejem Fischerem, si Lucka připravila moc zajímavou hodinu. Přinesla řízky různých odrůd citronovníků, perlit, pet lahve, kelímky od jogurtu. Vše měla detailně zpracované a donesla i fotografie, jak má celý postup probíhat. Po seříznutí řízku, namočení v stimulátoru, zasazení do perlitu a přiklopení pet lahví nám ve třídě vznikly improvizované skleníky. Nyní budeme pozorovat, zda se rostlinkám podaří zakořenit. Mělo by to trvat asi měsíc, potom budeme moci rostlinky přesadit do substrátu. A kdo ví, třeba se nám podaří i vypěstovat nějaký plod. Tatínek Lucky slíbil, že na jaře, až budou vhodnější přírodní podmínky, vezme celou třídu a ukáže jí, jak se roubují pláňata. Pro děti tak zpestří hodiny přírodopisu a splní hlavní poslání tohoto předmětu – přiblíží dětem přírodu a naučí je si jí vážit. Lucce i jejímu tatínkovi patří velké díky.

Zuzana Bartoňková