Exkurze do Včelího světa a Vodního domu v Hulicích

V pátek 1.11. se vydali žáci 5. a 8. třídy na exkurzi.

Žáci navštívili postupně dvě vzdělávací akce, nejprve Vodní dům, kde se dozvěděli, jakým způsobem pracuje čistička odpadních vod, jak se voda dostává do domácnosti. Měli se zamyslet také nad tím, jakou průměrnou spotřebu vody má jeden člověk. A v neposlední řadě se dozvěděli, jak je možné s vodou šetřit.

V další části exkurze navštívili Včelí svět. Zde byl program rozdělen na dvě části – nejprve odpovídali žáci na otázky (co vše je schopna vyprodukovat včela, jak funguje včelí úl, k čemu všemu včelí produkty slouží). V druhé části se žáci vydali k plnění praktických úkolů. Vyzkoušeli si například, jak se staví včelí plástev, jak se med stáčí, čím se otevírají včelí plástve při získávání medu. Na závěr si ještě každý vyrobil vlastní svíčku.

         Celá akce se moc povedla, dozvěděli jsem se mnoho zajímavých věcí. Akce byla o to příjemnější, že jsme získali dotace na autobus od Posázaví, o.p.s.

Zuzana Bartoňková

Ohlédnutí za loňskou soutěží „Přeměna odpadu na zdroje“

Na jaře loňského roku se tehdejší šestá třída zapojila do celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je mojí milou povinností seznámit všechny, kdo navštěvují naše webové stránky, s tím, že ačkoliv naši žáci se svým „Domkem z PET lahví“, o kterém jste si mohli přečíst článek již v dubnu loňského školního roku, na stupně vítězů nedosáhli, MPO na nás nezapomnělo. Po uzavření a vyhodnocení celé soutěže jsme od ředitelky odboru ekologie Ing. Pavlíny Kulhánkové dostali nejen Katalogy, ale především děkovný dopis. V katalozích je možno prohlédnout si vítězné projekty zapojené do soutěže a k nahlédnutí jsou v budově školy. V dopise jsou slova chvály a díků. Poděkování patří všem, kteří se alespoň pokusili přírodě pomoci. A naši žáci to jsou a patří tedy především jim velké díky. A letos to zkusíme znovu.

Za celou třídu Mgr. Zuzana Bartoňková