2. třída (2017/2018)

Milé děti,
máme před sebou určitě další hezký týden. Čeká nás několik zajímavých akcí.

Ve středu 21.2. v 16.15 se sejdeme i s vašimi rodiči na třídním kole recitační soutěže. Básničky už téměř všichni umíte hezky nazpaměť, ale nezapomeň, že hodnotit se bude přednes básničky! Při příležitosti tohoto setkání připraví kluci z kroužku Merkur výstavku svých výrobků. A pokud se nám uzdraví holky, představí se i mažoretky. Proto prosím holky, aby přišly už v 16 hod. Děkuji.

Další netradiční akce nás čeká ve středu a v pátek v rámci tělocviku. Proběhnou totiž naše třídní olympijské hry. Všichni závodníci budou soutěžit v několika disciplínách, např. „hokej“ (trefování míčku do branky), „biatlon“ (běh + hod míčkem na cíl), „curling“ (petang) apod. Určitě mějte oblečení do tělocvičny i na ven. Uvidíme podle počasí, kde naše olympiáda bude probíhat.

V českém jazyce budeme procvičovat psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, opakovat psaní spojek v souvětí. Dokončíme náš pracovní sešit a příští týden dostanete 2. díl.
V matematice budeme sčítat a odčítat dvojciferná čísla.
V prvouce budeme stále procvičovat poznávání hodin a měsíce v roce.

Příští týden hned v pondělí 26.2. proběhne ve škole vystoupení skupiny Pernštejni na téma Staré pověsti české. Přineste proto do konce tohoto týdne 45Kč na toto představení. Děkuji.

Přeji pěkný týden. Lucka Kolorosová

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Jsem spokojená(ý) se svých výkonem na recitační soutěži.

Umím sčítat a odčítat dvojciferná čísla.