2. třída (2017/2018)

Milí druháčci,
čeká nás jeden z posledních týdnů, kdy se budeme učit všech 5 dnů od pondělí do pátku.
V českém jazyce budeme stále procvičovat slovesa a zopakujeme si psaní skupin dě, tě, ně. Ve středu si do školy přines knížku, kterou právě teď čteš.
V matematice si vysvětlíme, co je to násobení a začneme se učit násobky dvou.
V prvouce si budeme povídat o stromech, co se s nimi na jaře děje.

Prosím, měj ve skříňce tepláky i ve dnech, kdy nemáme tělocvik. Pokud to počasí dovolí, půjdeme se zase učit ven třeba prvouku, čtení apod.

Příští týden v pondělí 30. 4. nás čeká čarodějnický den. Přijďte v kostýmech (stačí černé tričko) a přineste si pouze penál (lepidlo, nůžky) a něco na opékání. Učebnice potřebovat nebudete.

Přeji všem hezký týden.
Lucka Kolorosová

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Umím násobky dvou.

Umím popsat strom, znám části stromu.

Milé děti,
doufám, že jste si užili hezké Velikonoce. V úterý si o nich budeme vyprávět.
Protože se blíží čtvrtletí, budete psát příští týden čtvrtletní práci z matematiky (úterý 10.4.) a z českého jazyka (čtvrtek 12.4.). Z matematiky tam budou příklady na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, porovnávání čísel, slovní úlohy. V českém jazyce budete poznávat podstatná jmena, ověřím si psaní velkého písmene ve vlastních podstatných jménech, psaní předložek odděleně od následujícího slova, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Součástí práce bude také diktát a přepis. To všechno budeme opakovat a procvičovat i ve škole.

V pátek nás čeká odpoledne, večer a noc s knížkou. Sejdeme se ve třídě v 16.30. Rodiče si vás vyzvednou v sobotu mezi 8 a 8.30. Pro ty, kteří ve škole spát nebudou, přijdou rodiče kolem 19.30. S sebou spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, kartáček, pastu, ručník. Těším se. Kdo ještě nepřinesl 90Kč na jídlo, odměny a materiál, nejpozději zítra.
Dnes jste dostali výprodejový katalog Albatrosu. Objednávkové listy mi můžete nosit do pátku 13.4.

Přeji vám hezký týden. Lucka Kolorosová

Milí rodiče, ve středu 18.4. od 17hod proběhnou třídní schůzky. Stejnou informaci máte i v žákovské knížce, prosím o podpis.

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Umím vyprávět příběh, který jsme si četli při spaní ve škole.

Umím vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky.

Milé děti,
čeká nás poslední týden před jarními prázdninami. Doufám, že si ho spolu hezky užijeme. Pamatujte si, prosím, o čem jsme spolu mluvili v pátek během tělocviku, mějte na paměti nejen naše třídní pravidla, ale hlavně pravidla slušného chování. Víte, že náš skřítek Matýsek už má nakročeno hledat si jinou třídu s hodnějšími dětmi, kterým bude rozdávat odměny ze své truhly pokladu. To by byla určitě škoda.

V pondělí hned ráno začneme preventivním pořadem o kyberšikaně.

V českém jazyce budeme dále poznávat podstatná jména a připomeneme si psaní velkého písmene na začátku vlastních jmen. Určitě už tento týden dočteme společně knížku o Adamovi, Evce a dozvíme se, jestli se jim podaří pomocí kouzelných klobouků zachránit Viléma. Ve středu si přineste do školy knížku, kterou právě teď doma čtete. Ten, kdo ještě nepřinesl čtenářský deník se svou třetí přečtenou knížkou, přineste ho prosím co nejdříve, abyste si ještě zasloužili diplom pro dobrého čtenáře!

V matematice začneme počítat do 100 s přechodem přes desítku. V prvouce si budeme povídat o tom, jak trávíš svůj volný čas. Ve výtvarné výchově si zavzpomínáme na sobotní karneval. Na tělocvik měj připravené oblečení do tělocvičny i na ven.

Ty mažoretky, které mi nevrátily kostým + rukavičky, čepičku hned na karnevale, přineste mi ho prosím do školy.

 

A několik plánovaných akcí:
• V pátek 6. dubna budeme spát ve škole. Budeme si číst nějakou hezkou knížku, zpívat, vyrábět. V žákovské knížce mi prosím vyplňte, jestli přijdete jen na odpolední program nebo budete ve škole i spát.
• V úterý 17. dubna proběhne fotografování tříd.
• V úterý 5. června pojedeme na výlet do Čapího hnízda.

 

Přeji vám pěkné jarní prázdniny. Sami určitě víte, kdo z vás potřebuje i přes prázdniny procvičovat počítání, aby vše za ten týden nezapomněl. Některým z vás v pátek rozdám pracovní listy, které můžete k procvičování využít.

Lucka Kolorosová

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Četl(a) jsem svou knížku každý den i během jarních prázdnin.

Poznám podstatná jména.