2. třída (2017/2018)

Milé děti,
až do příštího pondělí 25. 6. se ještě budeme učit. Do matematiky si noste tento týden pravítko a ořezanou tužku na geometrii, ale začneme i násobilku pěti. Nezapomeň, že stále zkouším z násobení a dělení 2, 3 a 4. Z prvouky si v pátek napíšete krátkou písemku. Kdo si poradí s pondělním domácím úkolem z prvouky, pro toho bude páteční písemná práce jednoduchá.

Těším se na další zápisy ve čtenářském deníku.

V úterý 19.6. pojedeme na výlet do zábavného parku Fabula v Kamenici nad Lipou (https://pohadkova-rise.cz/). Odjezd od školy v 7.30, návrat mezi 15 a 16 hod. Budeme tam mít oběd – řízek s bramborem. S sebou svačinu, pití, kapesné.

V pondělí 25.6. si nezapomeň přinést do školy všechny učebnice, protože je budete vracet (ČJ, čítanka, prvouka). O víkendu proto zkontrolujte, zda je máte všechny v pořádku.

V pondělí 25.6. se uvidíme také odpoledne, večer a v noci…  Čeká nás totiž spaní ve stanech. Sejdeme se v 17.00 za školou. Děti, které po obědě zůstanou v družině, si vyzvednu. Za pomoci několika rodičů, kteří se nám nabídli, si postavíme stany. Celé odpoledne a večer si budeme hrát, zpívat, půjdeme na šipkovanou. Ti, kteří budou chtít, mohou prokázat svou statečnost při stezce odvahy. K večeři si opečeme buřty, párky, chleba, jablíčko nebo cokoliv si přinesete. Ty děti, které si s námi chtějí užít odpoledne a večer, ale nechtějí spát ve stanu, mohou samozřejmě během večera odejít domů. Ráno se společně nasnídáme (Prosím 2 maminky, jestli by neupekly něco k snídani. Děkuji.) V úterý už se nebudeme učit, budete dostávat učebnice do 3. třídy. Na stanování si tedy přineste spacák, karimatku, polštářek, oblečení na spaní, oblečení na druhý den, zubní kartáček a pastu, ručník, lahvičku na pití (!) a to, co si budeš chtít opéct k večeři (špekáček, pečivo…). Tácky, ubrousky a kečup pro všechny přinesu. Jestli si věci na stanování přinesete do školy už ráno, nechejte si je ve skříňce, popř. na skříňce.

V úterý 26.6. pak nezapomeňte na Letní trhy a rozloučení se školním rokem, kde budou vystupovat i mažoretky. Akce proběhne na hřišti před školou od 15.30 do 17 hod.

Přeji všem hezký týden. Lucka Kolorosová

Milí rodiče, vyplňte a podepište prosím v žákovské knížce informace o stanování příští týden v pondělí 25.6.

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Do 2. třídy jsem chodil(a) rád(a).

Těším se na prázdniny.

Milé děti,
doufám, že jste si užili hezké Velikonoce. V úterý si o nich budeme vyprávět.
Protože se blíží čtvrtletí, budete psát příští týden čtvrtletní práci z matematiky (úterý 10.4.) a z českého jazyka (čtvrtek 12.4.). Z matematiky tam budou příklady na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, porovnávání čísel, slovní úlohy. V českém jazyce budete poznávat podstatná jmena, ověřím si psaní velkého písmene ve vlastních podstatných jménech, psaní předložek odděleně od následujícího slova, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Součástí práce bude také diktát a přepis. To všechno budeme opakovat a procvičovat i ve škole.

V pátek nás čeká odpoledne, večer a noc s knížkou. Sejdeme se ve třídě v 16.30. Rodiče si vás vyzvednou v sobotu mezi 8 a 8.30. Pro ty, kteří ve škole spát nebudou, přijdou rodiče kolem 19.30. S sebou spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, kartáček, pastu, ručník. Těším se. Kdo ještě nepřinesl 90Kč na jídlo, odměny a materiál, nejpozději zítra.
Dnes jste dostali výprodejový katalog Albatrosu. Objednávkové listy mi můžete nosit do pátku 13.4.

Přeji vám hezký týden. Lucka Kolorosová

Milí rodiče, ve středu 18.4. od 17hod proběhnou třídní schůzky. Stejnou informaci máte i v žákovské knížce, prosím o podpis.

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Umím vyprávět příběh, který jsme si četli při spaní ve škole.

Umím vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky.

Milé děti,
čeká nás poslední týden před jarními prázdninami. Doufám, že si ho spolu hezky užijeme. Pamatujte si, prosím, o čem jsme spolu mluvili v pátek během tělocviku, mějte na paměti nejen naše třídní pravidla, ale hlavně pravidla slušného chování. Víte, že náš skřítek Matýsek už má nakročeno hledat si jinou třídu s hodnějšími dětmi, kterým bude rozdávat odměny ze své truhly pokladu. To by byla určitě škoda.

V pondělí hned ráno začneme preventivním pořadem o kyberšikaně.

V českém jazyce budeme dále poznávat podstatná jména a připomeneme si psaní velkého písmene na začátku vlastních jmen. Určitě už tento týden dočteme společně knížku o Adamovi, Evce a dozvíme se, jestli se jim podaří pomocí kouzelných klobouků zachránit Viléma. Ve středu si přineste do školy knížku, kterou právě teď doma čtete. Ten, kdo ještě nepřinesl čtenářský deník se svou třetí přečtenou knížkou, přineste ho prosím co nejdříve, abyste si ještě zasloužili diplom pro dobrého čtenáře!

V matematice začneme počítat do 100 s přechodem přes desítku. V prvouce si budeme povídat o tom, jak trávíš svůj volný čas. Ve výtvarné výchově si zavzpomínáme na sobotní karneval. Na tělocvik měj připravené oblečení do tělocvičny i na ven.

Ty mažoretky, které mi nevrátily kostým + rukavičky, čepičku hned na karnevale, přineste mi ho prosím do školy.

 

A několik plánovaných akcí:
• V pátek 6. dubna budeme spát ve škole. Budeme si číst nějakou hezkou knížku, zpívat, vyrábět. V žákovské knížce mi prosím vyplňte, jestli přijdete jen na odpolední program nebo budete ve škole i spát.
• V úterý 17. dubna proběhne fotografování tříd.
• V úterý 5. června pojedeme na výlet do Čapího hnízda.

 

Přeji vám pěkné jarní prázdniny. Sami určitě víte, kdo z vás potřebuje i přes prázdniny procvičovat počítání, aby vše za ten týden nezapomněl. Některým z vás v pátek rozdám pracovní listy, které můžete k procvičování využít.

Lucka Kolorosová

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Četl(a) jsem svou knížku každý den i během jarních prázdnin.

Poznám podstatná jména.