O organizaci školního roku 2020/2021 se můžete informovat zde.