Do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou přijati žáci s registračním číslem žádosti:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19