Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuální situací šíření koronaviru (COVID-19) zatím nebyla škole nařízena žádná karanténa. Žádáme všechny rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a ten příslušně vyhodnocovali. Ve škole se budeme snažit dohlédnout na to, aby děti dodržovaly hygienické návyky, a také budeme dbát na zvýšenou hygienu ve škole celkově. Pokud by byla Vám nebo Vašim dětem karanténa nařízena, neprodleně nám to, prosím, sdělte (telefonicky, e-mailem) a dále postupujte dle nařízení hygienické stanice či praktického lékaře.

Děkujeme za spolupráci a zodpovědné chování.