V týdnu od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020 proběhl v naší škole již potřetí projektový týden Edison pod záštitou organizace Aiesec. Skupina šesti vysokoškolských studentů z různých zemí světa vedla výuku v angličtině, a to místo běžného rozvrhu. Pro děti si opět připravili zajímavé prezentace o své zemi, vedli s žáky diskuze na různá témata, pripravili si pro ně hry.

Ale ani naše děti nezahálely, učily stážisty svoje hry nebo česká slova. Děti musely používat anglický jazyk v reálné komunikace, a tím si ověřily své komunikační dovednosti. Navíc poznaly i odlišné kultury a národnosti a seznámily se se zvyky, tradicemi a situacemi v jiných zemích. Stážisté k nám přijeli z těchto zemí: Indonésie, Indie, Turecko, Jižní Korea, Ázerbájdžán a Kolumbie. Součástí projektu byla opět tzv. Global village (Globální vesnice), kdy si stážisti připravili přehlídku s ukázkami zajímavostí a jídel ze svých zemí. Součástí projektu je ubytování stážistů v rodinách. Bez spolupráce hostitelských rodin by pro nás nebylo možné program zrealizovat. Děkujeme.

Věra Ráblová