Minulý rok byly do školy zakoupeny polepy na schody s nepravidelnými anglickými slovesy. Letos, především díky výtěžku ze dvou akcí - výročí školy a vánoční trhy, mohly být zakoupeny další. Tentokrát jsou na nich slovní druhy a také matematické vzorce. Pro nejmenší, tedy prvňáčky, druháčky a družinové děti, jsme mohli zakoupit samolepku na podlahu, na které mohou děti vyzkoušet, kam až doskočí. Polepy i samolepka mají u dětí velký ohlas, proto budeme i nadále peníze z akcí primárně směřovat k nákupu podobných pomůcek.

Mgr. Zuzana Bartoňková, předseda Unie rodičů