Žáci osmé a deváté třídy se zapojili do projektu Obrana se týká všech. Cílem tohoto projektu je především seznámit žáky s fungováním profesionální armády a hlavně s tím, že i oni mají vůči státu brannou povinnost.

Dále se seznámili i s tím, jak dnešní armáda funguje, kde a jak působí v rámci zahraničních misí. Uvědomili si ale i to, že armáda pomáhá například i při řešení následků přírodních katastrof, shromážděních, ale i jako preventivní složka. Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny. Další dvě vyučovací hodiny předvedli žáci svoji více než měsíční práci - devátá třída si připravila prezentaci o tom, jak se vyvíjela obrana našich státních hranic od 13. století po současnost. Prezentaci obohatili videi, ve kterých vysvětlili, jaké historické události měly na vývoj pohraničí vliv. Žáci osmé třídy se zamysleli nad tím, jaké je to působit v zahraničních misích. Inspirovali se nedávnou smrtí psovoda Tomáše Procházky. Vytvořili si prezentaci o působení AČR v zahraničí a poté sehráli krátké divadlo. Vzdali tak holt všem těm, kteří za naši vlast bojují - ať už v cizině či na našem území. Lektor Marek Šťastný iniciativu žáků ocenil. Dokonce řekl, že po celou dobu svého působení u armády zajímavější neviděl. Je to krásná satisfakce za veškerou energii, se kterou prezentace vznikaly.

Zuzana Bartoňková