Pěknou tradicí naší školy je uspořádat 5. 12. pro děti mikulášskou nadílku. Jako každý rok se rolí Mikuláše, andělů a čertů ujali žáci deváté třídy.

Navštívili všechny, od prvňáčků po osmou třídu. děti dostaly bohatou nadíllku - čokoládu Milka, krásné červené jablko, mikulášský perník a pití Capri Sone. Ti hodnější za básničku a ti zlobivější museli plnit úkoly. Dohlížel na ně nejpřísnější čert a nedal jim nic zadarmo. Budeme si přát, aby se ty divočejší děti poučily a aby to těm hodnějším i nadále vydrželo.

Zuzana Bartoňková