Ve dnech 4. a 5. 11. 2019 se žáci 1. - 6. třídy zúčastnili vzdělávacích programů projektu Zdravá 5, který zajišťuje Nadační fond Albert. Pro žáky byl připraven pestrý program a pro učitele vzdělávací materiály.

Rádi jsme opět přivítali i lektorku Mgr. Ilonu Výtiskovou. Prvňáci a druháci zasedli do "Školy zdravé 5" a seznámili se s 5 základními zásadami zdravého stravování. Na konci si zasoutěžili ve skupinách, za správné odpovědi získávali body a vítězové si odnesli i malé odměny. Žáci 3. - 5. ročníku absolvovali program s názvem "Nakupování se Zdravou 5", ve kterém si s lektorkou prošli deskovou hru Obchod Zdravé 5, ve skupinách odpovídali na kvízové otázky a plnili zábavné praktické úkoly. Šesťáci se letos s programem "Párty se Zdravou 5" přesunuli do školní kuchyňky, kde si v teoretické části prohloubili základní znalosti o zdravém stravování a dověděli se zajímavosti o aktuálních trendech ve výživě. Následovala praktická část, kdy si pod vedením lektorky připravili 3 druhy svačin, které odpovídají základům zdravého stravování a zároveň jsou pro děti atraktivní.

Věra Ráblová