V pondělí 21. 10.  2019 a v úterý 22. 10. 2019 proběhl v naší škole již poněkolikáté program v rámci projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny "Vzpoura úrazům". Letos se ho zúčastnili žáci 1. - 6. třídy.

Každá skupina absolvovala dvouhodinový program s hendikepovanými pracovníky VZP. Tito lidé jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu potýkají celoživotně. Dětem mohou vlastní zkušenost předat a ty se tak neotřelou formou senámí s problematikou úrazů a s riziky určitých životních situací. Projekt zařazujeme do výuky v rámci prevence a právě tímto způsobem chceme na děti vhodně preventivně působit a pomoci omezit rizika úrazů na minimum.

Věra Ráblová