Ve čtvrtek 17. 10. a v pátek 18. 10. 2019 měli žáci 8. a 9. ročníku dvouhodinový preventivní blok zaměřený na prevenci drogové závislosti a právního povědomí.

Ve čtvrtek navštívili naši školu příslušníci Policie ČR, konkrétně z tiskového odboru Krajského ředitelství Policie ČR a z oddělení vyšetřování drogové kriminality, aby žákům představili rizika zneužívání návykových látek a podělili se s nimi i o osobní zkušenosti ze své každodenní práce spojené právě s vyšetřováním užívání a distribuce omamných a psychotropních látek. Páteční blok "Právní povědomí náctiletých - aneb lepší vědět, než jít sedět" měl za úkol seznámit žáky se základními obecně závaznými normami v ČR, s trestním a přestupkovým právem - co je a co není trestné, formy rizikového chování a nesení zodpovědnosti za něj, ochrana osobnosti před trestnou činností, činnost justice a další. Oba bloky byly vedeny pracovníky z přímé praxe, akce proto byla o to zajímavější a přínosnější.

Věra Ráblová