Díky finančnímu daru Unie rodičů mohla škola zakoupit polepy na schody. Unie rodičů poskytla dar ve výši 9219 Kč. Tyto peníze získala ze dvou akcí, které proběhly v loňském školním roce - Trhy her, hraček a knih a z trhů, jež se konaly v červnu u příležitosti 60 let od založení školy.

Na polepech, které celkově zkrášlily prostor chodby, jsou nejčastěji používaná nepravidelná slovesa v angličtině, takže si naši žáci i rodiče mohou opakovat svoje znalosti. Jelikož se polepy líbí, má škola v plánu pořídit i další. Nejprve berušku s číslicemi k první a druhé třídě, později i další vdělávací polepy na schody a na druhý stupeň. Unie rodičů by tímto ráda poděkovala všem rodičům, kteří na akcích přispívají zakoupením výrobků či hraček, ale především učitelům, bez kterých by se tyto akce nekonaly vůbec.

Zuzana Bartoňková