Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií
získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl,
olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití
například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo také zinkové
krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástroje,
hračky nebo šperky.

 


Baterie poctivě sbíráme i u nás ve škole. V minulém školním roce 2018/2019 jsme v rámci
programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 218 kg použitých baterií, což
představuje 142 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy
v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České
republice, jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.
A proč je recyklace baterií tak důležitá? Důvod je jasný – jde nám o ochranu životního prostředí.
Pokud bychom baterie hodili do běžného odpadkového koše, putovaly by odtud do popelnice a
pak na skládku. A protože baterie obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, v přírodě by
znečišťovaly ovzduší, půdu a vodu. Když však baterie odevzdáte u nás ve škole nebo s nimi
ujdete pár desítek metrů k jinému nejbližšímu sběrnému místu, umožníte, aby byly předány k
recyklaci. A to je to nejlepší, co pro použité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci na nový život
– aby z nich mohly vzniknout nové produkty.
Bez třídění a recyklace bychom všechny již zmíněné kovy museli získat těžbou nerostných
surovin. Jejich zdroje jsou omezené a každá úspora má velký smysl. Především proto bychom
měli vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před jednorázovou spotřebou. A to platí
obecně, nejen pro baterie. Myslete na to, když například budete zvažovat, zda si koupíte pití do
kelímku na jedno použití, v PET lahvi či zabalíte svačinu do igelitového sáčku, nebo dáte
přednost opakovaně využitelným obalům. Ukazujte každý den, že NEJSTE LÍNÍ dělat něco pro
životní prostředí. Začněte sami u sebe. Stačí jednoduché, ale přitom velmi důležité věci.
Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. A jsme rádi, že touto cestou i naše škola
může přispět k ochraně životního prostředí.

 

Zuzana Bartoňková

školní koordinátorka EVVO