Unie rodičů ve spolupráci se Základní školou Krhanice uspořádala druhý ročník trhů, na kterých si rodiče i žáci naší školy mohli zakoupit dětské knihy, hry a hračky. Přestože letošní účast byla menší než v loňském roce, podařilo se vydělat 4426 korun.

Tyto peníze budou použity na nákup didaktických  pomůcek. Velké poděkování patří především Anetě Kočí a Monice Fischerové z osmé třídy, které celou dobu s prodejem pomáhaly, a Davidu Fridrichovi ze sedmé třídy, který pomáhal s přípravou a úklidem. Samozřejmě bez Vás, kteří jste přinesli hračky k prodeji, případně přišli nakoupit, by se celá akce neobešla a i Vám děkuji za podporu celé akce a tím pádem i naší školy.

Zuzana Bartoňková