Ve čtvrtek 28. 2. se ve škole konal již podruhé preventivně vzdělávací program Hasík. Tentokrát jej absolvovali žáci 4., 5. a 7. ročníku. Měli možnost besedovat s panem poručíkem Radkem Svobodou, profesionálním hasičem z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nejen na příkladech z praxe se tak dozvěděli, jak se chovat v případě propuknutí požáru, co si sbalit do evakuačního zavazadla, ale i co vše mohou dělat pro to, aby žádný požár ani ohrožení životů či majetku nemuseli hasiči řešit.

Zuzana Bartoňková