Dne 20. 2. 2019 proběhlo v rámci prevence sociálně patologických jevů ve škole divadelní představení "Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším", které nám zprostředkovala Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. a bylo financováno z projektu ČSOB.

V dopoledních hodinách jsme zhlédli dvě představení - pro mladší žáky (4. - 5. třída) a pro starší (6. - 7. třída). Celkem šlo o tři krátké příběhy podle skutečných událostí, které dětem přiblížily, co všechno se může stát v kyberprostoru, aniž by si dítě uvědomilo, že může být ohroženo. Děti byly vtaženy do děje, scény byly dobře promyšleny, byly krátké, takže se děti v ději neztrácely. Po celou dobu se všichni dobře bavili, protože program byl nejen poučný, ale i vtipný.

Věra Ráblová