Slavnostní odpoledne k připomenutí 100 let od vzniku samostatného Československa jsme připravili ve spolupráci s Obcí Krhanice na sobotu 27. 10. 2018. Po úvodním slovu starosty obce následovalo zasazení Masarykovy lípy a odhalení památníku v bezprostřední blízkosti školy. Občané, kteří se sešli před školou, poté zhlédli kulturní program, který si pro tuto slavnostní příležitost připravili žáci naší školy se svými pedagogy a děti z mateřské školy. Po programu venku se veřejnosti otevřela školní budova, kde byla připravena výstava, na které bylo možné vidět díla žáků i dobové materiály, včetně možnosti sledovat krátký film o československých legiích. Ve třídách i na chodbě se prezentovaly historické materiály Obce Krhanice, Sboru dobrovolných Hasičů Krhanice i Sokola Krhanice. Celou atmosféru příjemně dotvářelo občerstvení v retro kavárně, kde si návštěvníci mohli odpočinout, pochutnat na prvorepublikových dobrotách i příjemně popovídat.

Věra Ráblová