PROJECT EDISON


V týdnu 14. – 18. 5. bude na naší škole pod záštitou organizace AIESEC poprvé probíhat
projektový týden EDISON.

Skupina osmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa bude vést výuku v angličtině,
a to místo běžného rozvrhu. Pro děti si připraví prezentace o své zemi, povedou s žáky
diskuze na různá témata, připraví si pro ně hry.

Děti budou muset používat anglický jazyk v reálné komunikaci a tím si ověří své

komunikační dovednosti. A naopak, tyto získané zkušenosti si budou moci zase přenést do
běžné výuky.

Navíc poznají odlišné kultury a národnosti a seznámí se se zvyky, tradicemi a situacemi
v jiných zemích. Hosté k nám přijedou z Ruska, Kanady, Taiwanu, Jordánska, Indie, Mexika,
Portugalska a Brazílie.

Součástí projektu je tzv. Global village (Globální vesnice), kdy si stážisti připraví přehlídku
s ukázkami tradičních suvenýrů, oblečení a jídel ze svých zemí. Vše bude doprovázeno
komunikací se studenty a návštěvníky.
Přehlídka se bude konat v dopoledních hodinách,
v prostorách ZŠ Krhanice. Jste zváni, čas upřesníme na webových stránkách školy.
Program je připraven pro všechny žáky 5. až 9. tříd a je schválen a podporován MŠMT.
Vybíráme 130,- Kč na žáka. Cena se může změnit v závislosti na počtu chybějících žáků.
Pokud někdo nebude moci program absolvovat z důvodu nemoci, budou mu peníze vráceny.
Cena je však fixní na celý týden, jednodenní absence a návštěvy u lékaře nebudeme
zohledňovat. Děkujeme za pochopení.


Součástí projektu je ubytování stážistů v rodinách. Bez spolupráce hostitelských rodin by
nebylo možno program zrealizovat. Děkujeme!

 

Přejme si úspěšný průběh akce a mnoho nových zážitků a poznatků pro naše děti!

 

Kontakt na webové stránky společnosti AIESEC:
www.aiesec.cz

 

 

PROJECT EDISON