Ve středu 28. března měli všichni žáci naší školy jedinečnou příležitost blíže se seznámit se sokolnictvím. Ve školním tělocvičném sálku byl dětem představen tento zajímavý obor, vše, co s ním souvisí a co sokolnictví obnáší.

Nejatraktivnější pro žáky samozřejmě byly ukázky celkem pěti živých exemplářů. Vidět a poté i pohladit si mohli žáci mládě sovy pálené, puštíka bengálského a dospělce výra velkého. Velmi zajímavé bylo povídání o krkavci Ferdovi a jeho schopnostech. Největší ohlas ovšem vzbudil majestátní orel velký. Větší dravci ukázali i to, jaký mají apetit, když bez obav létali napříč tělocičnou a sedali si a ruce dětí i učitelek, které držely v ruce jejich laskominy - jednodenní kuřata. Celá akce byla velmi povedená a zaujala všechny, od prvňáčků, přes druhý stupeň až po pedagogický sbor.

Zuzana Bartoňková

Fotografie zde.