13. 2. 2018 proběhla ve 3., 7. a 8. třídě v rámci prvouky a přírodopisu beseda s p. Hlaváčkem - pracovníkem Lesů ČR.

Žáci se dozvěděli mnoho nového o ochraně lesa, nejvíce je zaujaly zajímavosti o lesních savcích a ptácích. Zopakovali si, jak pečovat o zvířata a ptáky v zimě, poznávali savce podle trofejí. Pan Hlaváček dětem vysvětlil důsledky vlivu zemědělství na stavy savců a ptáků v ČR, seznámil je s chráněnými druhy a umělým odchovem bažantů. Žáci si připomněli zásady chování v lese.

Vladimíra Čaplická