...je název dvouhodinového preventivního programu, kterého se dne 15. 11. 2017 zúčastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Předem si třídní učitelky mohly vybrat z nabídky a zvolit téma, které považovaly za důležité ve třídě otevřít. 3. a 4. ročník měl téma "Když si s někým (ne)rozumím", v 5. ročníku se diskutovalo na téma "Když se mi nedaří". Každá třída byla rozdělena na dvě skupiny a každá skupina strávila 2 vyučovací hodiny se dvěma lektorkami Linky bezpečí. Podle hodnocení lektorek byly děti výborné, komunikativní, otevřené, spolupracovaly, a tak věřme, že program měl nejen úspěch, ale i smysl.

Věra Ráblová

Fotografie z akce zde.