Dne 10. 10. 2017 proběhl v naší škole preventivní program VZPoura úrazům, jehož 3. ročník vyhlásila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jde o bezplatný projekt prevence dětských úrazů, jehož náplň zajišťují hendikepovaní ambasadoři, kteří vypráví dětem své životní příběhy. Letos se tohoto projektu zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku. Děkujeme Jarmile a Michalovi za poutavé a hlavně velmi poučné vyprávění a přejeme jim dále hodně sil a zdraví.

Věra Ráblová

Fotografie z akce zde.