I letos se na naší škole otevře kroužek Věda nás baví. jedná se o 28 lekcí plných zábavy, experimentů, pokusů, vyrábění a hlavně poznávání chemie, biologie, fyziky, astronomie a mnoho dalšího.

Kroužek bude vždy v pondělí od 14 - 15 hodin v učebně zeměpisu. Začínáme 2. října a první hodina je otevřená všem. Více se dozvíte na webu www.vedanasbavi.cz, kde můžete svoje dítko i přihlásit, nebo se přijďte podívat sami.

Zuzana Bartoňková