Na naší škole proběhne ve dnech 2. - 31. října sběr starého papíru. Staré noviny, časopisy a kartony noste před kůlnu na školním pozemku. Prosíme o řádné svázání a označení jménem a třídou - proběhne soutěž nejlepších sběračů! Všem děkujeme za příspěvek.