Minulý rok byly do školy zakoupeny polepy na schody s nepravidelnými anglickými slovesy. Letos, především díky výtěžku ze dvou akcí - výročí školy a vánoční trhy, mohly být zakoupeny další. Tentokrát jsou na nich slovní druhy a také matematické vzorce. Pro nejmenší, tedy prvňáčky, druháčky a družinové děti, jsme mohli zakoupit samolepku na podlahu, na které mohou děti vyzkoušet, kam až doskočí. Polepy i samolepka mají u dětí velký ohlas, proto budeme i nadále peníze z akcí primárně směřovat k nákupu podobných pomůcek.

Mgr. Zuzana Bartoňková, předseda Unie rodičů

Ve dnech 24. - 28. 2. se bude konat projekt Edison. Pod záštitou společnosti Aiesec uvítáme stážisty z různých zemí, kteří opět povedou konverzační hodiny v anglickém jazyce. Žáci 5. - 9. tříd se účastní programu celý týden, žáci prvních až čtvrtých ročníků se můžou těšit na jeden den programu a páteční Global village, tedy závěrečné rozloučení s ukázkami suvenýrů a ochutnávkami typických jídel z jejich země. Velké díky patří opět všem hostujícím rodinám.

Monika Musialová

Žáci osmé a deváté třídy se zapojili do projektu Obrana se týká všech. Cílem tohoto projektu je především seznámit žáky s fungováním profesionální armády a hlavně s tím, že i oni mají vůči státu brannou povinnost.

Číst dál...

Vážení rodiče,

pokud máte zájem přihlásit vaše dítě do školní družiny o jarních prázdninách (10. - 14. února 2020), vyzvedněte si přihlášky u paní vychovatelky do úterý 4. února.